Shithead

De 52 kaarten worden geschud en verdeeld in 8 stapeltjes. Boven de linker 4 stapeltjes worden 4 denkbeeldige vakjes vrijgehouden waarop slechts een kaart kan worden neergelegd (freecell), evenals boven de rechter 4 (foundation pile) waarop meerdere kaarten kunnen worden gelegd.

Kaarten kunnen worden verplaatst door ze onder een kaart te leggen die net hoger van waarde is en niet de kleur heeft van de te verplaatsen kaart. Meer dan 1 kaart kan verplaatst worden als ze voldoen aan dit principe van aflopende waarde en tegenovergestelde kleur, maar de hoeveelheid kaarten die verschoven mag worden hangt af van het aantal vrije ‘freecells’. Zorg dus voor minimale bezetting van de freecells.

Kaarten mogen op de ‘foundation pile’ gelegd worden als ze vrijkomen, in de volgorde Aas / 2 tot en met Koning. Het spel is gewonnen als alle kaarten op de ‘foundation pile’ zijn gelegd (4 koningen).

 

Regels

Er zijn vele varianten op het spel, er is geen “beste” variant. De basis van het spel blijft vaak hetzelfde, alleen de functie per kaart kan verschillen. Daarom is het van belang, dit van te voren even duidelijk af te spreken.

Hieronder is een veel gespeelde variant.

 

Delen van de kaarten

Neem een standaard kaartspel (52 kaarten met jokers)

Elke speler krijgt 3 kaarten voor zich. De kaarten liggen in een rij naast elkaar en op zijn kop (Face down), zodat niemand ze heeft gezien. Ook mogen de kaarten niet worden omgeruild.

Op elk van deze 3 kaarten, komt 1 kaart, maar zo dat de afbeelding (waarde) zichtbaar is (Face up). Eenmaal als het spel begonnen is mag je de Face Up kaarten niet meer wisselen.

Hierna krijgt elke speler nog eens 3 kaarten en deze mag hij in de hand nemen en bekijken. Hij mag ook deze kaarten omwisselen met de kaarten die bovenop liggen (de Face Up kaarten).

Dit kan heel handig zijn, want hij kan de kaarten zo uitzoeken dat hij aan het einde beter uitkomt, maar daarover later meer.

 

Begin van het spel

Elke speler heeft nu:
  • 3 kaarten voor zich op zijn kop
  • 3 kaarten daarop waarvan de afbeelding (waarde) wel zichtbaar is
  • 3 kaarten in de hand

De speler met een klaver 3 mag beginnen (indien niemand een klaver 3 heeft, dan mag degene met een schoppen 3, harten 3 of ruiten beginnen. Indien niemand een 3 in zijn hand heeft, dan mag degene met een 4 beginnen etc)

 

Spelverloop

Elke speler moet een kaart op de aflegstapel leggen.

Ligt er bijvoorbeeld een 3, dan mag de volgende

  • hoger dan een 3 neerleggen (een hogere kaart)
  • of een 3 neerleggen (een lagere kaart)
  • of meer kaarten, als het maar hoger of gelijk is aan het getal dat er ligt (3 in dit geval) en de kaarten van dezelfde waarde zijn (dus bv 2 drieën erbij, of 2 vijven erop)

Heeft de speler een kaart neergelegd, dan moet de speler een kaart van de stapel pakken. Tenzij de speler al 3 of meer kaarten (na het afleggen) in de hand heeft, of als de stapel op is.

De speler heeft dus, tot de stapel op is, altijd 3 of meer kaarten in de hand.

Want als een speler niet kan, dan moet hij de hele aflegstapel pakken en op de hand nemen. Hij mag dan zelf een kaart (of als hij meer van dezelfde waarde heeft, meerdere kaarten) neerleggen en het spel gaat verder. Het is wel de bedoeling dat je zo snel mogelijk je kaarten kwijt raakt.

Ook hoeft de speler niet opvolgorde zijn kaarten neer te leggen. Als er een 7 ligt en hij wil liever zijn 8 bewaren mag hij ook een vrouw opleggen.

 

Waarden

Noot: hierin verschillen vaak de vele varianten. Het spel loopt als volgt: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,boer,vrouw,heer,aas

Aas: De azen zijn het hoogst en kunnnen alleen door speciale kaarten verslagen worden.

10 en 4 dezelfde kaarten: Als 10 opgegooid wordt, dan wordt de hele aflegstapel weggelegd en wordt er een nieuwe stapel begonnen. De speler die de 10 neerlegde, mag zelf beginnen De 10 moet wel passen, en mag dus niet zomaar worden neergelegd.

Liggen er van dezelfde waarden vier dezelfden op elkaar, dan wordt de stapel ook weggehaald. Dus als speler1 een vijf op gooit, speler2 twee vijven, en speler 3 de laatste vijf, dan wordt de stapel weggehaald. Ook als er 1 speler 4 van dezelfden neergelegd wordt de stapel weggehaald. Maar er mag dus geen andere kaart tussenliggen!

7: Na het spelen van de 7 moet de kaart die erna komt, lager zijn dan 7. Het mag ook geen 7 zijn, maar het moet lager zijn. De 7 moet wel passen, en mag dus niet zomaar worden neergelegd.

8 en joker: De 8 en de joker zijn doorzichtig, dit betekent, dat de kaart die eronder is, wel telt! Legt de speler voor jou bv een vrouw neer en jij hebt geen hogere kaart, dan leg je deze op, maar de speler erna moet dan wel een kaart hoger of gelijk als de vrouw spelen. Deze kaart mogen altijd gespeeld worden.

2: De kaart is de ‘restart’ kaart. Dit betekent dat als deze kaart gespeeld wordt, de volgende speler een 3 mag neerleggen. Hij is dus niet doorzichtig, maar het spel begint weer opnieuw Deze kaart mag altijd gespeeld worden

Samenvatting:

  • 10 en vier dezelfden: aflegstapel weg, mag alleen als past
  • 7: volgende moet lager dan 7, mag alleen als past
  • 8 en joker: doorzichtig, mag altijd
  • 2: begint weer opnieuw, mag altijd

 

Als de stapel leeg is

Als de (pak)stapel leeg is, dan speel je de resterende kaarten in je hand uit. Daarna leg je één van de 3 Face Up kaarten neer (heb je 2 of 3 dezelfden dan mag je die natuurlijk tegelijk neerleggen).

Welke van de drie Face Up kaarten je neerlegt, mag je zelf bepalen. Kies dus goed je Face Up kaarten bij het begin.

Als de Face Up kaarten weg zijn, dan moet je beginnen aan je Face Down kaarten, maar je mag ze nog steeds niet zien, het is dus een gok. Het kan dus zijn dat je kaart niet past en je de hele aflegstapel moet pakken.

Heb je geluk en is je Face Down stapel ook weg, dan ben je klaar en wacht je tot iemand als enige overblijft met zijn kaarten, die is de Shithead.

Kaartspellen